www.advocatenvreemdelingenrecht.nl

asiel, gezinshereniging, visa, vreemdelingenbewaring, kennismigranten, etc.

the website for the adresses of Dutch (and foreign e.g. Belgium) immigrationlawyers

Hier vindt u advocaten uit:

Klik op de provincie!

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Belgische advocaten
Andere landen

Other countriesHandige links

* IND
* Orde van AdvocatenMeer vreemde-
lingenrecht / migratierecht

Een visum

Een verblijfsvergunning

De asielprocedure

Kennismigranten

Generaal pardon

Terugkeer

Rechtshulp /advocaten

Beroep bij de rechter

CursussenWeblog over het vreemdelingenrecht

met uitspraken, kamerstukken en krantenberichten Op deze pagina's vindt u nog meer informatie over asielzoekers, asiel in Nederland, de asielprocedure, vluchtelingen, VluchtelingenWerk, de IND, het IOM, de UNHCR, Amnesty, vreemdelingenrecht, rechtshulp, gespecialiseerde advocaten, de manier om een goede advocaat te vinden, cursussen vreemdelingenrecht, cursussen Nederlands en inburgering, visa, ambassades van Nederland, buitenlandse ambassades in Den Haag, integratie, verblijfsvergunningen, gezinshereniging enzovoort.
telefoonnummer Vluchtelingenwerk: (020) 346 72 00

infonummer IND: 0900-1234561De tekst van de Vreemdelingenwet online: klik hier!


Overige wetten op het gebied van vreemdelingen:klik hier!

Naar de rechter

klik hier
voor de folder over bestuursrecht

klik hier
voor het zoeken in uitspraken


- Klik in de linker kolom op de provincie / het gebied voor een lijst met adressen van advocaten -

U heeft een probleem op het gebied van het vreemdelingenrecht en vraagt u af of u een advocaat nodig hebt en waar u die dan moet zoeken

Alhoewel U op het gebied van het vreemdelingenrecht in Nederland wettelijk geen advocaat nodig hebt, kan deskundig juridisch advies zeker nuttig zijn. Zo geldt voor een asielaanvraag dat iemand eigenlijk alles bij zijn eerste aanvraag moet aanvoeren en dus normaliter maar eenmaal echt een kans krijgt. Voor andere (reguliere) procedures als gezinshereniging moeten hoge leges worden betaald. Ook kan het aanvragen van een visum erg moeilijk zijn als de Visadienst vindt dat er vestigingsgevaar is. Mocht u in vreemdelingenbewaring zijn gesteld dan zal de rechter u een advocaat toewijzen maar u mag altijd een ander kiezen.

Een asielzoeker krijgt een advocaat toegewezen gedurende de procedure. Hiervoor hoeft niets te worden betaald. Dat wil niet zeggen dat u maar moet blindvaren op de advocaat. Zelf meehelpen met het verzamelen van relevante bewijsstukken en een vluchtverhaalanalyse door Vluchtelingenwerk laten maken is zeker aan te raden.

Wilt u een verblijfsvergunning regulier (bv. gezinshereniging, u wilt trouwen met een buitenlandse man en die naar Nederland halen, uw neef wil in Nederland komen studeren) aanvragen, dan is het raadzaam om hierover advies in te winnen. Aangezien tegenwoordig de leges heel hoog zijn, kunt u het beste eerst bestuderen of een aanvraag kans van slagen heeft en dan is deskundig advies wellicht een goede investering. Dat kan eventueel bij het Juridisch Loket, de plaatselijke afdeling van VluchtelingenWerk, een rechtswinkel, een advocaat of middels de informatielijn van de IND. Let op: informeer bij twee instanties zodat u een second opinion krijgt. Bij vrijwilligersorganisaties als Vluchtelingenwerk of een rechtswinkel is het advies gratis maar is de kwaliteit van het advies niet altijd gegarandeerd

Wanneer een reguliere aanvraag wordt afgewezen en u wilt bezwaar maken (en later beroep bij de rechtbank) kunt u daar juridische bijstand voor nemen van een jurist of een advocaat. Wettelijk hoeft het niet maar deze mensen zijn beter op de hoogte van jurisprudentie en regelgeving dan de meeste leken.

Wat kost rechtshulp?

Zoals gezegd wordt bij een asielaanvraag en in vreemdelingenbewaring door de Nederlandse staat de advocaat van de asielzoeker betaald. Bij andere procedures moet de vreemdeling zelf zijn advocaat betalen. Echter, wanneer iemand niet veel verdient kan diegene een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand indienen. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd (u krijgt een "toevoeging") betaalt u slechts een eigen bijdrage. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Een toevoeging wordt niet verleend in de aanvraagfase.

Wanneer er geen toevoeging wordt verleend zal de advocaat een uurloon afspreken (honorarium). Hoe hoog dat is verschilt per advocaat. De advocaat moet hier wel vantevoren een afspraak met zijn cliŽnt over maken.

Waar moet u op letten bij het kiezen van een advocaat?

Als u een advocaat kiest is het van belang dat u een deskundige vindt die toegevoegde waarde heeft door kennis van zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht en inzet heeft voor uw zaak. Een advocaat brengt een honorarium in rekening. Als u geen of weinig inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (pro deo). Dit zegt niets over de geleverde kwaliteit. Echter, een slechte advocaat is zijn geld nooit waard!

Veel mensen zijn tegenwoordig op internet op zoek naar een advocaat op het gebied van het migratierecht. De bedoeling van deze website is om hier in de toekomst advocaten zich uitgebreid te laten presenteren op onder meer juridische specialisatie (bv. asiel of gezinshereniging) dan wel op een andere vaardigheid (bv. Arabisch spreken of specialistische kennis van Tibet).

In de tussentijd bent u misschien wel dringend op zoek naar een goede advocaat. Vandaar dat voorlopig volstaan wordt met de huidige inhoud van de site. Of deze advocaten u als client willen is aan hen. Net zozeer als dat u zelf altijd persoonlijk verantwoordelijk blijft voor de keuze van welke advocaat u inschakelt! De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Hoe vindt u een goede advocaat?

Op de website van de Nederlandse Orde van advocaten: http://www.advocatenorde.nl, kunt u doorklikken naar dat deel van Nederland waar u woont (zie plaatselijke orde). Wanneer u dan klikt bij "hoe vind ik een advocaat", krijgt u een zoekscherm. Hier kunt u zoeken op rechtsgebied. Wanneer u dan selecteert op vreemdelingenrecht, krijgt u een overzicht van alle advocaten in de omgeving die vreemdelingenrecht doen. En ze staan op deze site

Echter, niet iedere advocaat is even goed. Er zijn een boel prutsers. Hetzij omdat ze hun vak niet beheersen hetzij omdat ze veel willen verdienen door zo min mogelijk tijd aan uw zaak kwijt te zijn. Dus wees alert! Vraag bijvoorbeeld na bij VluchtelingenWerk of iemand goed is. Informeer eens in de kennissenkring of bij de Orde van Advocaten. Tekenend is ook wie uw zaak te behandelen krijgt. Vraag of diegene ervaring heeft en er in gespecialiseerd is. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van de rechtbank http://www.rechtspraak.nl en zoek eens in de uitspraken op de naam van de advocaat. (Het komt bijvoorbeeld voor dat IND-ers advocaat worden en dan wellicht nog niet lang advocaat zijn maar wel helemaal doorkneedt in het vreemdelingenrecht. Of u merkt juist dat de zelfbenoemde specialist blijkbaar geen partij is geweest in belangrijke uitspraken omdat de naam in geen uitspraak is terug te vinden. Ik ben zelf geen fan van mensen die wel heel veel verschillende rechtsgebieden opnomen als hun specialisatie. Pas echter ook op voor de lekendie vinden dat ze zelf zeer veel weten over vreemdelingenrecht en die meningen hebben over advocaten. Soms kan daar enige wrevel tussen zijn ontstaan omdat de leek iets politieks wil terwijl de advocaat puur met de geldende wet werkt.

Is er verschil tussen een advocaat en een juridisch adviseur?

Een advocaat moet zich aan allerlei regels houden die zijn opgelegd door de Orde van Advocaten. Die hebben als doel dat er toezicht is op hun handelen en er naar de kwaliteit kan worden gekeken. U kunt bijvooorbeeld een klacht bij de Deken indienen. Toch is het de vraag of dat nou echt zoveel waard is. En alleen advocaten mogen op toevoeging werken.

Juridisch adviseur is geen beschermd beroep. Een vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk zonder juridische opleiding kan zich zo noemen als zij helpt op een spreekuur voor juridische vragen. Maar het kan ook gaan om mensen die bijvoorbeeld jarenlang bij de IND hebben gewerkt en geen zin hebben in de verplichte advocatenstage of daar de mogelijkheid niet toe hebben omdat ze bijvoorbeeld een juridische opleiding hebben gevolgd zonder strafrecht of door ziekte niet de verplichte uren van de advocatenstage kunnen lopen. Voor juridisch adviseurs geldt: vraag waarom iemand geen advocaat werd en wat zijn werkervaring is en bezin dan of u er mee in zee wilt. Ze kunnen enorm prut zijn of juist heel goed. Maar dat geldt ook voor advocaten. Klagen bij de Deken kunt u niet over hen.

Doet uw advocaat het goed? Hebt u klachten?

De advocaat hoort u alle correspondentie in kopie toe te zenden en binnen niet te lange tijd u terug te bellen (bv. binnen 48 uur). Processtukken dienen er verzorgd uit te zien en niet slechts een herhaling te zijn van hetgeen u al gezegd heeft. Verwijzingen naar regelgeving, jurisprudentie of ambtsberichten hebben een meerwaarde. Geeft u gerust aan wanneer u niet zo tevreden bent.

Ga zelf niet iedere dag in de telefoon klimmen. Uw advocaat heeft ook andere dingen te doen en raakt hierdoor alleen maar geÔrriteerd. Blijf altijd beleefd en dram niet.

De meeste advocaten hebben het zoals gezegd heel druk. Schroom dus niet om zelf relevante informatie te vergaren. Kijk wat de IND u tegenwerpt en zet eens zakelijk op papier wat uw reactie daar op is. Kunt u (bijvoorbeeld op internet) bewijzen van het tegendeel vinden, stuur dan gerust dit pakketje naar uw advocaat. Een goede advocaat zal dit zeker waarderen.

Een goede advocaat zal u ook eerlijk zeggen wanneer uw zaak geen poot heeft om op te staan. Wordt dan niet boos, maar wees dankbaar voor de eerlijkheid. U kunt u dan gaan bezinnen wat u verder nog wilt doen.

Mocht het zo zijn dat u niet zo tevreden bent met uw advocaat, maak dat dan op een vriendelijke wijze bespreekbaar. Immers, wellicht hebt u zelf iets verkeerd begrepen. Geef aan wat u graag anders zou willen zien. U kunt altijd elders een second-opinion vragen. Mocht het zo zijn dat er dingen echt heel erg fout gaan, kunt u contact opnemen met de Orde van Advocaten. Wellicht kan die u van advies dienen. In het uiterste geval kunt u bij Orde van Advocaten een klachtenprocedure tegen uw advocaat starten.

Klachtenprocedures Voor meer uitleg over de manier waarop u uw klacht bespreekbaar kunt maken, de Geschillencommissie Advocatuur of de procedure bij de Orde van Advocaten klikt u hier .

vreemdelingenrechtcom.blogspot.com

Omdat het altijd moeilijk is om informatie over herkomstlanden van asielzoekers, uitspraken van rechtbanken over vreemdelingenrecht en ander nieuws over migratierecht bij elkaar te sprokkelen heb ik een poging gedaan met rss feeds in een blog (soort on-line dagboek). U vindt er niet alleen mijn mening en nieuws waarvan ik denk dat het interessant is, in de rechtermarge vindt u ook allerlei actuele berichten van andere websites over het onderwerp. Ga eens kijken zou ik zeggen! Door op subscibe te drukken in het vakje in het weblog wordt u automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe berichten.

Wat valt er onder vreemdelingenrecht?

Vreemdelingenrecht wordt ook wel migratierecht genoemd. Er valt alles onder wat te maken heeft met verblijf in Nederland als niet-Nederlander zoals: visa; verblijfsvergunningen asiel oftewel verblijf voor asielzoekers c.q. vluchtelingen; verblijfsvergunningen regulier bijvoorbeeld voor familievorming, gezinshereniging, studie, werk, de kennismigranten of vanwege medische redenen; het in vreemdelingenbewaring nemen van en uitzetten van illegalen en dergelijke. Wat er mee samenhangt zijn procedures rond de verkrijging van her Nederlanderschap. De wetten en regelgeving op dit gebied zijn: de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Vreemdelingenwet (Vw), het Vreemdelingenbesluit (Vb), het Vreemdelingenvoorschrift (Vv), de Vreemdelingencirculaire (Vc) en de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Om wie gaat het?

Verblijfsvergunningen of visa worden aangevraagd door vreemdelingen of door Nederlanders voor een vreemdeling. Mensen die een visum aanvragen krijgen in eerste instantie te maken met de overheid in de vorm van de Visadienst (Ministerie van Buitenlandse Zaken). Verblijfsvergunningen of machtigingen tot voorlopig verblijf (mvv een soort visum voor langere tijd dat je nodig hebt om in Nederland een verblijfsvergunning te mogen aanvragen) worden aangevraagd bij de IND (Ministerie van Justitie). Mocht de aanvraag worden afgewezen (en ook het bezwaar daartegen als dat mogelijk is -- niet bij asiel--) dan rest alleen nog beroep bij de rechtbank. Lees hierover meer op http://www.vreemdelingenrecht.com.

Google
 
Zoeksuggesties: vreemdelingenrecht, migratierecht, vreemdeling, vluchteling, migrant, gezinshereniging, visa, verblijfsvergunning, asiel, asielzoeker, kennismigrant, kennismigrantenregeling, rechtbank, beroep, bezwaar, jurisprudentie, IND, justitie

webmaster@vreemdelingenrecht.com

sitemap
sitemap
urllist
rss


© mevrouw mr. M.W.W. Raspe. Het is verboden om ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming de inhoud van deze website te kopiŽren dan wel (deels) over te nemen. Wilt u gebruik maken van onze gegevens neem dan contact op met de webmaster. Wij helpen u graag.

Waar moet u op letten bij het kiezen van een advocaat?

klik hier ...

en lees meer over o.a. - Heeft u een advocaat nodig? - Hoeveel kost een advocaat? - Wanneer krijgt iemand een pro deo advocaat? - Waar kan ik klagen als ik niet tevreden ben?


Suggesties

Advocatenkantoor Everaert te Amsterdam

Advocatenkantoor Fonville, Hol en Koopmans te Haarlem

Advocatenkantoor Ad Astra te Leiden

mr Luscuere te Rotterdam

mr Hillen te Tilburg

BŲhler Franken Koppe Wijngaarden te AmsterdamDe tekst van de Vreemde-
lingenwet online:

klik hier!

links

Linkfarm

Linkfarm 2


Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Filmpje over het Europees Hof voor de rechten van de Mens

Een zitting over gezinsleven (8 EVRM)

Zoeken in uitspraken